اخبار اصلی - آرشیو

منابع پنهان آفریقا و کشمکش در دارفور

ا.ب ماهاپارتا مدیر مرکز مطالعات استراتژیک هند وضعیت بحرانی دارفور را جدای فضایی که رسانه ها به آن پرداخته اند مورد بررسی قرار داده است. وی معتقد است که بحران دارفور جنگی است بر سر منابع پنهان آفریقا.

ادامه مطلب

در عراق چه مى‌گذرد: اينجا همه خوبيم

چند دهه پيش ازآنکه صدام حسين درعراق به قدرت برسد،"هاضم هنا" که کودکى خود را درسال‌هاى دهه 1950 درموصل سپرى مى‌کرد، دوست داشت به تماشاى فيلم‌هاى آمريکايى درسينماى شهر خودش برود.

ادامه مطلب

11 سپتامبر؛ پرل‌هاربر شماره دو

با گذشت شش سال از حادثه 11 سپتامبر، پیامدهای حملات تروریستی این روز همچنان روح و روان مردم آمریکا و کنترل سیاست‌های خارجی این کشور را در قبضه خود دارد و به عقیده تحلیلگران این پدیده همچنان در خاطر مردم آمریکا باقی خواهد ماند.

ادامه مطلب

جانشین آبه؛ کبوتری در لباس شاهین

بر اساس دو نظرسنجی جداگانه که هفته گذشته توسط روزنامه‌های یومی‌یوری و آساهی‌شیمبون انجام شده اکثریت اعضای حزب لیبرال دموکراتیک ازفوکودا حمایت می‌کنند. در نظرسنجی روزنامه یوميوری این نسبت 55 درصد برای فوکودا در برابر 12 درصد برای آزو بوده است.

ادامه مطلب

القاعده؛ عنصر ضروری گسترش اسلاموفوبیا

در حالی که به تایید نهادهای بین‌المللی اسلاموفوبیا در غرب رو به افزایش است صدور حکم قتل یک کاریکاتوریست سوئدی از سوی رهبر مرموز القاعده در عراق، تنها شرایط را برای مسلمانان دشوارتر می‌کند.

ادامه مطلب