اخبار اصلی - آرشیو

مصر به ايران در رفع تحريم‌ها کمک مى‌کند

اگر به خيابان‌هاى جنوبى تهران برويد ساختمان بلندى را مى‌بينيد با عنوان خالد اسلامبولي. مردى که در اکتبر 1981، انور سادات رئيس‌جمهورى مصر را مورد سوء قصد قرار داد و البته موفق هم بود. حضور اين ساختمان در پايتخت تهران نشان دهنده اوج تنش در رابطه مصر – ايران است.

ادامه مطلب

مصر نگران نظارت‌هاى آژانس است

در گزارش اخير آژانس در مورد برنامه هسته اى مصر به گونه‌اى تحکم اميز با قاهره برخورد شده است که همگان به اين باور رسيده‌اند که رئيس جديد آژانس قصد ندارد در برابر توجيهات ساده کشورهايى که متخلف هسته‌اى محسوب مى‌شوند به راحتى رضايت دهد.

ادامه مطلب

ايران و چالش‌هاى جديد با شوراى امنيت

قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه ايران،‌ نه تنها خريد و فروش تجهيزات مربوط به تاسيسات هسته اى را براى ايران ممنوع اعلام کرده است بلکه نقل و انتقالات سلاح را هم براى ايران تحريم کرده است و از کشورهاى جهان خواسته است که در صورت نقض تحريم ها، موارد را به اين شورا گزارش کنند.

ادامه مطلب
غيبت ايران در معادله جديد اسرائيل - آمريکا

غيبت ايران در معادله جديد اسرائيل - آمريکا

نکته کليدى در اين معادله سياسى ايران است. بى‌بى در آخرين ديدار با مقام‌هاى آمريکايى در ايالت نيواورلئان محور سخنان را به ايران و برنامه هسته اى اين کشور اختصاص داد و به شکل بى‌سابقه‌اى به صراحت از توسل به گزينه نظامى در برابر اين کشور حمايت کرد.

ادامه مطلب