اخبار اصلی - آرشیو

تلاش برای رابطه ای که پشتوانه سیاسی ندارد

برای بازگشایی درهای بسته مانده روابط تهران و واشنگتن، طی سی سال گذشته، راه حل های مختلفی از سوی گروه ها و افراد مختلف، ارائه و انتخاب شد اما تاکنون در سطح رسمی اتفاقی ثمر بخش در این زمینه رخ نداده است، ویژگی مشترک تمامی این تلاش های بی ثمر مانده، فقدان اراده سیاسی لازم از سوی تصمیم گیران دو طرف برای برقراری مجدد رابطه بود و این داستان همچنان ادامه دارد.

ادامه مطلب

ایران باعث وحدت ابرقدرت‌ها می شود

وزیر امور خارجه آمریکا تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران را نشانگر وحدت این شورا و اتفاق نظر قدرت های جهان برای بازداشتن ایران از دستیابی به فناوری هسته ای دانست تا نشان دهد در جریان گیرودارهای آمریکا و روسیه و وجود دیگر معضلات جهانی، "ایران" همچنان عاملی وحدت بخش میان بازیگران بزرگ به شمار می رود.

ادامه مطلب

پوتين خاورميانه‌اى

امروز، قدرت امریکا در خاورمیانه در برترین شرایط در طول تاریخ است و روسیه می خواهد از این خلع نهایت استفاده را ببرد. حتی نزدیک ترین همپیمانان امریکا، عربستان سعودی، مصر و اسراییل مانند گذشته در وزنه امریکا قرار ندارند.

ادامه مطلب