اخبار اصلی - آرشیو

کشتى به گل نشسته اى به نام عراق

جورج بوش چنان دلبسته دیوید پترایس شده است که گویی وی مهره شانس دولتش است. دیوید پترایس مامورایت خود را دادن فرصتی نو برای آشتی دادن گروه های مختلف در عراق می داند اما تاکنون هیچ موفقیتی به دست نیاورده است.

ادامه مطلب

مردان پس از 11 سپتامبر

یازده سپتامبر روزی است که در آینده بارها به یادآورده خواهد شد و بی شک در این یادآوری نام کسانی وجود دارد که بارهای تکرار خواهد شد.

ادامه مطلب

فاز سوم جنگ عليه ترور در ابهام

چندى است که برخى محافل خبرى مهم دنيا بارديگر موضوع احتمال تهاجم به ايران توسط آمريکا را به یکی از محور اصلى تحليل هاى خود در زمينه وقايع منطقه خاورميانه تبدیل کرده اند. مطرح شدن مجدد اين موضوع در چند روز گذشته دلايل و بهانه هاى ويژه خود را دارد.

ادامه مطلب

تروریسم، گفتگو و اخلاق جهانی

محمد جواد ظریف نماینده وقت ایران در سازمان ملل در این مقاله می نویسد رویدادهای تاسف‌انگیز 11 سپتامبر به روشن‌ترین و در عین حال غیر انسانی ‌ترین شیوه گستره و عمق آسیب‌پذیری مشترک همه ما را به نمایش گذاشت.

ادامه مطلب