اخبار اصلی - آرشیو

اعتمادسازی یکجانبه و بی انتها از سوی تهران
منابع ایرانی بسته پیشنهادی 1+5 را روشن تر کردند

اعتمادسازی یکجانبه و بی انتها از سوی تهران

نتیجه مذاکراتی که از آوریل گذشته پس از وقفه ای 15 ماهه از سرگرفته شد، همچنان در ابهام قرار دارد. این در حالی است که مقامات ایرانی در اواخر فوریه و پس از نشست آلماتی، پیشنهاد 1+5، را نقطه عطف توصیف کرده بودند.

ادامه مطلب