پرونده هسته ای - آرشیو

قطعنامه ای دیگر علیه ایران
در سنای آمریکا به تصویب رسید

قطعنامه ای دیگر علیه ایران

سنا با 90 رای موافق و یک رای مخالف قطعنامه ای را تصویب کرده که تلاش های آمریکا به منظور متوقف کردن برنامه های هسته ای تردید آمیز ایران را تقویت کرده و می گوید کنار آمدن با ایران مجهز به توانمندی هسته ای به عنوان یک گزینه مطرح نیست.

ادامه مطلب
ایران اطلاعات ساختگی ارائه داده است
فریدون عباسی در گفت و گو با الحیات

ایران اطلاعات ساختگی ارائه داده است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مقاله ای که روز پنجشنبه منتشر شده اعلام کرده است که به دلیل جاسوسی خارجی ها، دولت ایران در برخی موارد اطلاعات ساختگی ارائه داده است تا از برنامه های هسته ای اش در مقابل قدرت های غربی و اسرائیل حفاظت کند.

ادامه مطلب