اروپا - آرشیو

خاتمی و اوباما زیر یک سقف

خاتمی و اوباما زیر یک سقف

اجلاس اتحاد تمدن­ها در شهر استانبول کار خود را آغاز کرد.محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران و طراح ایدئولوژی گفت­و­گوی تمدن­ها نیز در این اجلاس حضور دارد. سفر محمد خاتمی به ترکیه با سفر باراک اوباما، رییس جمهور امریکا همزمان شده است.

ادامه مطلب