پرونده هسته ای - آرشیو

استانبول سرآغاز همکاری‌های بیشتر غرب با ایران

نماینده هسته‌ای ایران در استانبول با هیات عالیرتبه ای از اروپایی‌ها به ریاست کاترین آشتون دیدار می‌کند. دیداری که به احتمال بسیار قوی هیچ گونه تاثیری در برون برد پرونده هسته‌ای ایران از بحران نخواهد داشت اما باید اذعان کنیم که دستاوردهای این نشست هم بیش از پیش بینی‌های انجام گرفته است.

ادامه مطلب