مطالب مرتبط با کلید واژه

نظام بین الملل


شوک‌های روابط بین‌المللی
ویژگی های جهانی که در سه دهه اخیر شاهدیم

شوک‌های روابط بین‌المللی

محمدکاظم سجادپور در یادداشتی می نویسد: در سطح فردی، حوادث نامترقبه زیادی، از مرگ نزدیکان گرفته تا مبتلا شدن به انواع بیماری‌ها و گرفتاری‌ها، ضربه‌های متداول و محتمل هستند، اما در سطح بین‌المللی نیز ما با شوک‌ها و حوادث غیرمترقبه متعددی روبرو می‌شویم که همه کنشگران را از خود متأثر می‌کنند. چگونه می‌توان موضوع و پدیده شوک و ضربه در روابط بین‌المللی را تجزیه و تحلیل کرد؟

ادامه مطلب
پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی
وقتی کنشگران امنیت بین‌المللی متکثر می شوند

پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی

سید محمدکاظم سجادپور در یادداشتی می نویسد: در دوران پساجنگ که سه دهه گذشته را در بر می‌گیرد، ناظران و دست‌اندرکاران روابط بین‌المللی شاهد پدیده‌ای به غایت مهم در خور توجه در امور مفهومی و عملیاتی مربوط به شورای امنیت هستند و آن رنگارنگی در پهنای امنیت بین‌المللی است. پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی به چه معناست و چگونه می‌توان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟

ادامه مطلب
نظم در نظام بین الملل از دید کیسینجر
نگاهی به آینده و تحلیل وضع موجود

نظم در نظام بین الملل از دید کیسینجر

وحید اخوت در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: از نظر کیسینجر در صورتی که تلاش‌ها برای به وجود آمدن نظم جدید جهانی شکست بخورد، لزوما جهان به ورطه‌ جنگ خانمان‌سوز و فراگیر نخواهد غلطید، بلکه ممکن است، جهان به بلوک‌هایی تقسیم شود که هر کدام به لحاظ داخلی، نظم خاص خود را داشته باشند. به طور مثال یک بلوک با نظم وستفالیایی اداره ‌شود و نظم بلوک دیگر بر اساس نسخه‌ای افراطی از اسلام شکل گیرد و روشن نیست که چنین نظمی تا کی امکان بقا خواهد داشت.

ادامه مطلب
نظام بین الملل و خاورمیانه در آنومی و آشوب
یک برداشت استراتژیک

نظام بین الملل و خاورمیانه در آنومی و آشوب

حسن فتاحی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: خاورمیانه کنونی در حال سبزه آرایی با حلقه های چند منظوره مکمل ناتو با ابتکار ایالات متحده امریکاست. گسترش ناتو به شرق مهمترین تهدید ترکیبی حقوقی، نظامی، سیاسی و ژئواستراتیک و هیدروپالیتیک فرا روی منافع ملی طیفی از کشورهای مخالف نظم بین الملل لیبرال، مانند ایران، روسیه و چین است. 

ادامه مطلب
سه فرض درباره نظام بین المللی
نظمی که باید خوب بشناسیم

سه فرض درباره نظام بین المللی

محسن بهاروند در یادداشتی می نویسد: نظام بین المللی سیستمی است که اولین هدف آن نظم و ثبات بین المللی است. منشور ملل متحد و شورای امنیت بخشی از مکانیسم این سیستم محسوب می شود. سایر اهداف مانند همزیستی، توسعه اقتصادی، رفاه و بسیاری مسائل دیگر فرع بر این هدف هستند.

ادامه مطلب
نقش شبکه های اجتماعی در دیپلماسی عمومی
لزوم ابزارسازی برای مقابله با جنگ نرم دشمن

نقش شبکه های اجتماعی در دیپلماسی عمومی

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جریان رسانه ای جهانی Media Stream وضعیتی را به وجود آورده اند که افکار عمومی به شکل ناخودآگاه در قالب هایی از پیش تعیین شده و بر اساس اطلاعات و تفاسیری مشخص هدایت می شوند. کارزار جهانی رسانه ای، جنگ روایت ها را به وجود آورده به گونه ای که مردم جوامع مختلف، دنیا را و دیگر اقوام را از عینک ساخته شده از سوی جریان رسانه ای جهانی ببینند.

ادامه مطلب
برجام یک روند یا یک پروژه
الزامات واقعیت قدرت در نظام بین‌الملل

برجام یک روند یا یک پروژه

صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ما به عنوان ایران باید این نکته را فهم و به درک راهبردی تبدیل کنیم که در عرصه سیاست و در نظام بین‌الملل متکی بر قدرت، یک با یک مساوی نیست. بازنده کشوری است که این واقعیت حاصل از قدرت و ثروت را درک نکرده باشد.

ادامه مطلب
ایران و نظام ناعادلانه جهانی
مصائب و هزینه هایی که تهران متحمل شده است

ایران و نظام ناعادلانه جهانی

امیرهوشنگ کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخواسته از یک انقلاب حق طلب و عدالت محور، همواره معیار حق و عدالت را در مواجهه با نظام بین الملل درنظر داشته است. عدالت خواهی و حق طلبی ایران اسلامی ظرف چهل سال گذشته، آن را رودروی نظام ناعادلانه حاکم بر جهان قرار داده و از این رو هزینه های سنگینی را نیز متحمل شده است.

ادامه مطلب
جهان غیر غربی؟ روایتی اروپایی از تحولات نظم و نظام بین‌المللی
به بهانه ترجمه کتاب «جهان همچنان غربی؟ »

جهان غیر غربی؟ روایتی اروپایی از تحولات نظم و نظام بین‌المللی

احسان صادقی چیمه در یادداشتی برای معرفی کتاب «جهان همچنان غربی؟» می نویسد: با توجه به شدت گرفتن مناظرات در غرب و یا حتی در کشورهای غیرغربی و نوظهور بر سر مساله گذار و انتقال قدرت در سطح سیستمی و تحت تاثیر قرارگرفتن نظم جهانی و البته تولید ایده‌های جدید در قبال چگونگی نظم جهانی و چگونگی سازماندهی مجدد آن، ترجمه کتاب حاضر برای مخاطبین ایرانی قابل استفاده خواهد بود.  

ادامه مطلب
دموکراسی بر کوله‌پشتی اشغالگران، خام‌اندیشی است
نظم بین‌الملل یا رژیم ارباب و رعیتی

دموکراسی بر کوله‌پشتی اشغالگران، خام‌اندیشی است

صلاح الدین خدیو در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: زمانی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود با طرح دوگانه صلح و سوسیالیسم در اندیشه تجدید نظر در نظام جهانی، یا دست کم تضمین جزیره ای امن برای خود در دریای مواج آن بود. اما چون خانه از پای بست ویران بود، فرصت و امکانی برای اصلاح "شهر جهان" وجود نداشت و در نهایت هم مقهور جهان توسعه یافته تر و مرفه تر شد. اکنون هم بدون رهایی از مناسبات سلطه در خانواده و جامعه و میهن، بختی برای برون رفت از اراده متصلب "آمرانگی جهانی" وجود نخواهد داشت. همانگونه که آمدن دموکراسی در کوله پشتی سربازان و بر پشت تانک اشغالگران هم خیالی خام اندیشانه است.

ادامه مطلب
مساله تک قطبی یا چند قطبی شدن جهان
نظام بین المللی به کدام سو می رود؟

مساله تک قطبی یا چند قطبی شدن جهان

افشار سلیمانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: اینک جهان در برابر این سوالات و ابهامات قرارگرفته است که آیا بازیگران سیستمی و قدرتمند اعم از اینکه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل باشند یا نباشند در برابر زیاده خواهی های آمریکا خواهند ایستاد؟ آیا این کشورها اساسا توان ایستادگی در برابر سلطه طلبی ترامپ را خواهند داشت؟

ادامه مطلب
قدرت های بزرگ به دنبال درگیری نیستند
لزوم پرهیز از کلیشه های تاریخی برای بررسی تحولات خاورمیانه

قدرت های بزرگ به دنبال درگیری نیستند

عباس پرورده در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: رفتار بازیگران امروز حاکی از آن است که بیش از آنکه به دنبال یک پیروزی نظامی تسخیر محور باشند، درصدد کسب منافع حداکثری از بحران های موجود در جهان هستند.

ادامه مطلب
سیاست های ضد نهادی ترامپ
آیا نظم بین الملل در حال فروپاشی است؟

سیاست های ضد نهادی ترامپ

علی اسمعیلی اردکانی، پژوهشگر مسائل بین الملل: آمریکا با رد این نظم نهادی می‌خواهد به چه دستاوری برسد؟ یا اینکه آمریکا تحت رهبری ترامپ تا کی می‌تواند درباره مشروعیت نهادها و رژیم‌های بین‌المللی بی‌تفاوت باشد؟ ازسوی دیگر، عدم پایبندی به نظم نهادی چه تبعاتی برای آمریکا خواهد داشت؟

ادامه مطلب
تاثیر سیاست های ترامپ در شکل گیری نظام چند قطبی
قرن 21 پایان سلطه امریکا خواهد بود؟

تاثیر سیاست های ترامپ در شکل گیری نظام چند قطبی

تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان پاریس، قطع یقین از جمله مهمترین تصمیماتی است که نقش مهمی در تقویت اتخاذ اقدامات مشترک از سوی کشورهای جهان بخصوص کشورهای اروپایی در برابر اقدامات یک جانبه گرایانه دولت ترامپ ایفا خواهد کرد. شاید بتوان این تصمیم ایالات متحده آمریکا را نقطه آغاز به جریان افتادن تلاش های اروپا برای جداسازی مسیر خود از این کشور در نظر گرفت.

ادامه مطلب
چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟
یادداشتی از دکتر محمود سریع‌القلم

چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟

نیاز داریم تا از سیاست خارجی تدافعی به سیاست خارجی اقتصادی منتقل شویم. مدیریت کارآمد کشور بدون ارتباطات گسترده با قدرت‌های میانی امکان‌پذیر نیست زیرا برای به‌روز کردن کشور نیاز به دانش و روش‌های جدید داریم.

ادامه مطلب
بدفهمی کشورهای منطقه از سند چشم‌انداز ایران
رقابت ایران، ترکیه و عربستان نباید به بهای تضعیف کل منطقه باشد

بدفهمی کشورهای منطقه از سند چشم‌انداز ایران

حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، به صراحت پیش‌بینی شده است که ایران باید در سال 1404 به قدرتمندترین کشور منطقه از حیث توان نظامی، اقتصادی و علمی و فناوری تبدیل شده باشد. متاسفانه این هدف‌گذاری اعلامی در منطقه بسیار بد فهمیده شده است.

ادامه مطلب
امکانات بهره‌برداری از جنبش عدم تعهد
اهرم فشاری که برای پیگیری منافع ملی کاربرد دارد

امکانات بهره‌برداری از جنبش عدم تعهد

محمدرضا صمدی مقدم، کارشناس ارشد روابط بین الملل: سوال اینجاست که این جنبش تا چه حد توانسته کشورهایی مانند ایران را در پیگیری منافع ملی و آرمانهای سیاست خارجی آن در ابعاد بین المللی کمک¬رسان باشد.

ادامه مطلب
لزوم بهره برداری ایران از فرصت های منطقه ای
جهان آبستن نظمی سیال است

لزوم بهره برداری ایران از فرصت های منطقه ای

دکتر محمد رضا دهشیری، استاد دانشگاه: با توجه به تحول در سطوح تحلیل محلی، منطقه ای و بین المللی و تاثیر و تاثر نظام های منطقه ای و نظام بین المللی بر یکدیگر در دوران گذار، جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی، برنامه ریزی منسجم و هماهنگ و مدیریت زمان می تواند به ارتقای جایگاه خود مبادرت می کند.

ادامه مطلب
کنش گفتاری تیم مذاکره کننده ایران تغییر کرده است
سخنرانی حسین سلیمی در نشست بررسی مذاکرات لوزان:

کنش گفتاری تیم مذاکره کننده ایران تغییر کرده است

حسین سلیمی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست بررسی مذاکرات لوزان از نگاه علوم سیاسی که توسط انجمن علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد، به بیان نکاتی پیرامون جایگاه مذاکرات ایران و 1+5 در تاریخ روابط بین‌الملل پرداخت.

ادامه مطلب
نظام بین‌الملل را نجات دهید
لزوم اصلاح ساختار نهادهای بین‌المللی

نظام بین‌الملل را نجات دهید

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در یادداشتی می‌نویسد: شورای امنیت باید بزرگتر شود و کشورهای در حال توسعه باید حق رای بیشتری در نهادهای برتون وودز یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داشته باشند.

ادامه مطلب
شناخت صحیح آمریکا نخستین گام است
نگاهی به رفتارشناسی سیاسی واشنگتن در معادلات جهانی

شناخت صحیح آمریکا نخستین گام است

نصرت الله تاجیک، دیپلمات سابق و تحلیل گر مسایل سیاست خارجی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که آمریکا و ائتلاف غرب به راحتی در سیاست خارجی خود بدون منعی از قدرت سخت و نرم توامان استفاده کرده که نمونه آن اشغال افغانستان، عراق، لیبی و بهم زدن صحنه خارمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی و نیز مداخله در سوریه و مصر است.

ادامه مطلب