مطالب مرتبط با کلید واژه

صدام از این جا عبور کرد


مشهورترین ترورهای دوران بکر – صدام کدامند؟
چهاردهمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

مشهورترین ترورهای دوران بکر – صدام کدامند؟

ترور همیشه ذات تاریخ عراق بوده است. در دوران طولانی پادشاهی، می توان دو یا سه حادثه را یادآوری کرد. اما در زمان بکر – صدام به قاعده ای بدون استثنا تبدیل شد، آنها از روز اول در پی ترور بودند.

ادامه مطلب
صدام اولین مخالفش را چگونه کشت؟
سیزدهمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

صدام اولین مخالفش را چگونه کشت؟

چند روز قبل از آزادی فواد در حالی که در حال تغییر دادن موج رادیو بود، زندانی جدید بر می خیزد و چاقویی در می آورد و او را بیخ تا بیخ سر می برد. این قاتل بعدا در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد.

ادامه مطلب
روزی که پافشاری صدام برای اعدام اثر نکرد
یازدهمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

روزی که پافشاری صدام برای اعدام اثر نکرد

صدام این حادثه را به عنوان یک نقطه ضعف نزد خود ثبت کرد، و این که حازم جواد انقلاب و کشور را گم و گور کرد برای این که خون 10 یا 15 نفر ریخته نشود، او این عدد را کوچک می شمرد و کم اهمیت جلوه می داد.

ادامه مطلب
اولین جنایت صدام چه بود؟
دهمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

اولین جنایت صدام چه بود؟

از جواد پرسیدم که آیا صدام با عملیات شکنجه در «کاخ النهایه» در سال 1963 مرتبط بود یا خیر، به ویژه زمانی که کمونیست ها را هدف قرار داده بودند؟

ادامه مطلب
وقتی صدام نخستین ترور را تجربه کرد
نهمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

وقتی صدام نخستین ترور را تجربه کرد

در آن روزها حازم جواد به خودش زحمت نمی داد که وقتی به اسم جوان نحیف یا اصلا به خود او می رسد، توقفی کند و کمی درنگ کند، چرا که صدام حسین جوانی گم نام بود و هنوز تقدیر او را برای سرنوشت استثنائی اش نامزد نکرده بود.

ادامه مطلب
وقتی که صدام انتقام کودکی اش را گرفت
هفتمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

وقتی که صدام انتقام کودکی اش را گرفت

صدام تشنه قدرت است و هیچ شریکی را نمی پذیرد. به چیزی به کمتر از این که تنها خود فرمان دهد، راضی نمی شود. می خواهد رهبر عراق و رهبر امت شود اما با قلدری و بزن بهادری.

ادامه مطلب
دشنامی که صدام به وزیر خارجه امارات بر سر ایران داد
پنجمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

دشنامی که صدام به وزیر خارجه امارات بر سر ایران داد

همان طور که ایران از سرنگونی حکومت طالبان توسط ارتش امریکا در افغانستان خشنود بود از این که امریکا به سمت از بین بردن دشمن سرستخش در بغداد می رفت نیز خشنود می شد.

ادامه مطلب
صدام بعد از دیدار با ابراهیم یزدی چه گفت؟
سومین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

صدام بعد از دیدار با ابراهیم یزدی چه گفت؟

صدام شخصا جنگ کویت را در حضور دامادش حسین کامل و فرد بسیار نزدیکش علی حسن المجید، ملقب به «شیمیایی» طرح ریزی کرد. گزارشی درباره علی حسن المجید که پشت آن تصمیم صدام وجود داشته است، وجود دارد که «حمله ویژه ای» به حلبچه صورت بگیرد و این شهر را آن چنان غرق در بمب های شیمیایی کنند که همه اجساد در آن سرد شوند

ادامه مطلب
حوادثی که خاورمیانه را لرزاندند
دومین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

حوادثی که خاورمیانه را لرزاندند

وقتی یکی از روزنامه نگاران از صدام حسین درباره آینده ایران پرسید، گفت که آن را «ملت ایران» تعیین می کنند. و سپس صدام حسین به رویاپردازی تجزیه ایران و از بین بردن خطر یک بار برای همیشه سخن گفت.

ادامه مطلب
خاورمیانه جدیدی در راه است
نخستین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

خاورمیانه جدیدی در راه است

اختلاف های سنی – شیعی به فراتر از مرزهای عراق خواهد رسید، به ویژه هنگامی که اعراب احساس کنند که قرار است حتی به ضرب سزارین، خاورمیانه جدیدی با شکست امریکا در عراق شکل بگیرد. منطقه چهار بازیگر بزرگ دارد، ایران، ترکیه، اسرائیل و اعراب و بر کسی پوشیده نیست که بازیگر چهارم ضعیف ترین آنها است.

ادامه مطلب