مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد ایران


سایه خوش بینی سیاسی بر اقتصاد ایران
مذاکرات هسته ای تاثیر مستقیمی بر این بیمار نگذاشت

سایه خوش بینی سیاسی بر اقتصاد ایران

دکتر مرتضی ابوطالبی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که تنها تفاوت روی داده در اقتصاد ایران پس از مذاکرات هسته ای نسبت به قبل از ان، به وجود آمدن قالب یا چارچوب خوش بینانه از شور و هیجانی ناشی از انتخابات بوده که برای اقتصاد ایران نقش مسکن را داشته است.

ادامه مطلب