آسیا و آفریقا - آرشیو

احتمال مبادله ديپلمات‌ گمشده ايرانى با یک طالبانی

فشارهای ایران بر پاکستان بعد از حادثه کشته شدن سربازان سراوان و نیز ربایش دیپلمات اقتصادی اش سبب شده است تا دستگيرى دو فرمانده طالبان در پاکستان اين اميد را قوت بخشد که ديپلمات‌هاى ربوده شده افغان و ايرانى - در صورتی که نزد طالبان باشند - با آنان مبادله شوند.

ادامه مطلب