آسیا و آفریقا - آرشیو

يک روز خونين در کابل در برابر ديدگان حامد کرزاى

کابل پايتخت افغانستان چهارشنبه 11 فوریه شاهد حملات انتحارى از سوى اعضاى طالبان و تبادل آتش ميان افراد مسلح وابسته به طالبان و نيروهاى امنيتى افغان و نيروهاى ايساف در منطقه‌ نزديک به کاخ رياست جمهورى افغانستان بود.

ادامه مطلب