مطالب مرتبط با کلید واژه " شانگهای "


بازی جاه طلبانه ترکیه با شانگهای و اتحادیه اروپا
چرا اردوغان به پیوستن به رقبای ناتو می اندیشد؟

بازی جاه طلبانه ترکیه با شانگهای و اتحادیه اروپا

حسن بهشتی پور تحلیل گر مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید کرد که نخست وزیری ترکیه با طرح پیوستن به شانگهای در حقیقت جاه طلبی های منطقه ای خود را ارضا می کند

ادامه مطلب

ایران عضو ناظر شانگهای می ماند؟

موضوع عضویت ایران در واقع نشات گرفته از تفکر گروهی از سیاستمداران اصولگرای کشور است که سیاست همکاری با شرق را مورد توجه قرار داده و نزدیک شدن به قدرتهای منطقه ای را مورد تاکید قرار می دهند.

ادامه مطلب