مطالب مرتبط با کلید واژه

شیمیایی


نه بحران هسته ای فیزیکی است نه بحران سوریه شیمیایی
ردپای سیاست در تصمیم گیری ها

نه بحران هسته ای فیزیکی است نه بحران سوریه شیمیایی

هرگونه حمله به سوریه می تواند به اهرمی برای تندروها در تهران و واشینگتن تبدیل شود. این تفکر دولت اوباما که تنبیه اسد به معنی ایجاد بازدارندگی برای ایران است، این ذهنیت را در بین تندروهای ایرانی تقویت می کند که درگیری در سوریه در واقع مربوط به ایران است.

ادامه مطلب
ایران هدف است نه سوریه
رابرت فیسک* در تقبیج حمله احتمالی به دمشق

ایران هدف است نه سوریه

یران بیش از هر زمان دیگری در سوریه نفوذ دارد تا از دولت بشار محافظت کند. بنابراین پیروزی بشار به منزله پیروزی ایران خواهد بود و غرب تاب پذیرش پیروزی ایران را ندارد.

ادامه مطلب