مطالب مرتبط با کلید واژه " سیاست خارجی ترکیه "


ترکیه می خواهد به محور مقاومت بپیوندد؟

ترکیه می خواهد به محور مقاومت بپیوندد؟

چند سال گذشته به محور مقاومت، اتحاد پرچین «ضد امپریالیسم»، نشان داده است که تلاش های آنها در خاورمیانه بی نتیجه نبوده است. مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه این امکان را برای بشار اسد فراهم آورد تا از چندین سال هجوم گروه های مخالف جان سالم به در ببرد و سپس، قلمروهای بسیار فراتر از سنگرهای اولیه در جنوب و مناطق دفاعی علوی در غرب را پس بگیرد.

ادامه مطلب
آفریقا، جایی برای جبران خسارت‌های اردوغان
ترکیه به نفوذ فرامنطقه‌ای فکر می کند

آفریقا، جایی برای جبران خسارت‌های اردوغان

نکته مهم درباره اهمیت آفریقا برای اردوغان در مسائلی چون نفوذ در جغرافیایی سرزمینی و جغرافیای فکری این قاره از یک سو و توجه به قابلیت ژئوپلتیکی موجود در این قاره در جهت قدرت سازی منطقه ای و بین المللی ترکیه از سوی دیگر است.

ادامه مطلب
ضرورت و ابعاد باز ساخت سیاست خارجی ترکیه

ضرورت و ابعاد باز ساخت سیاست خارجی ترکیه

دربخش غربی هلال بی ثباتی ژئو استراتژیک نظام جهانی نوار شکننده خاورمیانه واقع شده است این شکنندگی پس از پایان جنگ سرد عمیق تر شده است،که علت این شکنندگی اختلافات ودرگیری های داخلی ودخالت نیروهای فرا منطقه ای است .

ادامه مطلب
تیر به خودی ترکیه در سوریه
تبعات بحران دمشق دامان آنکارا را گرفت

تیر به خودی ترکیه در سوریه

فیروز دولت آبادی، سفیر سابق ایران در ترکیه و کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به رویکرد ترکیه در قبال سوریه و عراق و رقابت با ایران معتقد است ایران و ترکیه در حال حاضر با واسطه با یکدیگر حرف می زنند.

ادامه مطلب