مطالب مرتبط با کلید واژه

اباصلت کبیری


درباره فرودهای سخت
سرمایه‌های گرانبهایی که در حوادث هوایی از بین رفتند

درباره فرودهای سخت

اباصلت کبیری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اصطلاحِ نامأنوسِ "فرودِ سخت" برای اولین بار توسط وزیر کشور به عنوان چهارمین نفر از مسئولین مصاحبه کننده کشوری و لشگری، در راستای کاستن از التهاب های اولیه ناشی از سردرگمی ملت از سانحه هوائی، در سپهر سیاسی کشور، اختراع و ظاهر شد.

ادامه مطلب
تاملی در سریال حشاشین
ابتکارِ انتحار و ترور

تاملی در سریال حشاشین

اباصلت کبیری در یادداشتی در نقد سریال حشاشین می نویسد: به زعم برخی از منتقدین در ایران، مصر با ساختن حشاشین، قصد دارد تروریسم و خط تکفیر را به ایران و مذهب شیعه نسبت دهد و بالطبع با این برداشت، رگ و ریشه داعش نیز با شیفت به سمت ایران، موجبات تطهیر عرب زبانان می شود. تا چه حد چنین نیتی، در ذهن سازندگان سریال بوده، مشخص نیست و قاعده ی "مرگ شاعر"، مجوز هر نوع برداشتی از آن را برای مخاطب می دهد.

ادامه مطلب
وجدان های بیدار دانشجویی
در شرایط انحطاط اخلاقی و ورشکستگی ایدئولوژیک غرب

وجدان های بیدار دانشجویی

اباصلت کبیری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دانشجویان دانشگاه های آمریکائی، وجدان های بیداری هستند که در شرایط انحطاط اخلاقی و ورشکستگی ایدئولوژیک غرب، صدای اعتراض آنان، شاید بتواند خواب رهبران و سیاستمداران را در همه عالم، در هم شکند.

ادامه مطلب