مطالب مرتبط با کلید واژه

زبان


آقای اردوغان، کردستان، "ترورستان" نیست!
ترور زبانی ترکیه

آقای اردوغان، کردستان، "ترورستان" نیست!

صلاح الدین خدیو در یادداشتی می نویسد: رهبر "زبان ساز" در بازگشت از قاهرە، گفت که اجازەی تشکیل یک "ترورستان" را در مرزهای جنوبی کشورش نخواهد داد. واژەی فارسی ساختەی ترورستان بدیل مطلوب اردوغان برای نامیدن کردستان است.

ادامه مطلب
چرا دانش زبان خارجی برای یک دیپلمات ضروری است
در صحنه بین المللی

چرا دانش زبان خارجی برای یک دیپلمات ضروری است

علی مفتح در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: شاید اشتباه نباشد اگر بگوییم که مترجمان مثل نوازندگانی هستند که تلاش می کنند یک قطعه موسیقی را با ساز خود بنوازند. یک قطعه موسیقی به وسیله سازهای گوناگون و با توجه به ظرافت های مخصوص به خود نواخته می شوند. آن قطعه موسیقی اگرچه دست نخورده باقی می ماند و به گوش شنونده می رسد، اما با این حال هر سازی به شیوه خود آن قطعه را ترجمه می کند. به همین دلیل است که وقتی از زبان خارجی صحبت می کنیم باید از دو زبان صحبت کنیم: یکی زبان انگلیسی، عربی، ژاپنی و غیره و دیگری فرهنگ یا روح زبان انگلیسی، عربی، ژاپنی و غیره است!

ادامه مطلب
بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه
زبان چینی

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه

سید محمد صادق امینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: چینی ها در سال های اخیر در ترجمه آثارشان به زبان های مختلف خیز برداشته اند و آثار برخی از نویسندگان چینی به زبان های دیگر ترجمه شده است، اما ترجمه به زبان فارسی چندان نیست و یا  انگشت شمار است و به چند اثر فلسفی و کنفوسیوسی و مائوئیستی و کتاب های کلاسیک فنون رزمی ختم شده است. در این میان ادبیات چینی به فارسی ترجمه نشده و لذا ایرانیان با ادبیات چین آشنایی ندارند. در حالی که قدمت روابط فرهنگی و ارزش تمدنی دو کشور انتظارات دیگری را پیش روی قرار می دهد.

ادامه مطلب
ادبیات فارسی را در سطح جهانی گسترش دهیم
دستگاه دیپلماسی فرهنگی و مسائل پیش رو در ارتباطات ادبی ایران و جهان

ادبیات فارسی را در سطح جهانی گسترش دهیم

محمد صادق امینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اینکه زبان و ادبیات فارسی، رکن مهمی از هویت ایرانی است و این هویت حضور وسیعی در بخش های مهمی از جهان داشته است جای بحث و بررسی در اینجا ندارد، اما جای این بحث و سوال هست که گستره پیام های جهانی ادبیات فارسی تا چه اندازه از سوی اهل ادب شکافته و استخراج شده تا به نظر جهانیان رسانده شود؟ 

ادامه مطلب