سینما دیپلماسی - آرشیو

انگشت شست نرونی، دوباره هرگز
نگاهی به «آرژانتین، ۱۹۸۵»، بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان گلدن‌گلوب ۲۰۲۳

انگشت شست نرونی، دوباره هرگز

تماشای «آرژانتین، ۱۹۸۵»، برای درک تجربه تلخ مردم این کشور در برداشتی واقع‌گرایانه و نه تقلیل‌گرایانه و در عین حال نگاهی حقیقی و نه انتزاعی از ایجاد «رفُرم» و «تغییر» سیاسی و اجتماعی می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

ادامه مطلب