سینما دیپلماسی - آرشیو

خونبازی برای شرافت نداشته
نگاهی به فیلم «The Covenant» ساخته گای ریچی

خونبازی برای شرافت نداشته

The Covenant در بیان عناصر مختلف جنگ افغانستان بدون تمایل و وادادگی بیش از حد به هریک از طرفین جنگ، تلاش دارد دست به تطهیر چهره ایالات متحده در افغانستان بزند. با این متر، The Covenant با مضمون خود به دنبال توجیه‌کردن مداخلات نظامی آمریکا در افغانستان است.

ادامه مطلب