سینما دیپلماسی - آرشیو

رنج نامه ای خطی!
نگاهی به مستند "چهارهزار و دویست"

رنج نامه ای خطی!

"چهارهزار و دویست" اگر چه در "متن" خود، مستندی خوش ساخت است، اما در "فرامتن"، اثری خطی، مبهم و جانبدارانه است که می تواند محاسن و نقاط قوت را تحت الشعاع قرار دهد.

ادامه مطلب