سینما دیپلماسی - آرشیو

فیلم «عنکبوت مقدس» و خودزنی های سیاسی
نقدی بر آنچه جشنواره کن گذشت

فیلم «عنکبوت مقدس» و خودزنی های سیاسی

بشیر اسماعیلی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جدا از هر طور گرایش سیاسی، هیچ شهروند ایرانی نمی‌تواند بپذیرد که وجهه و آبروی کشورش در جهان بواسطه‌ رسانه و فیلم خدشه دار شود.

ادامه مطلب