سینما دیپلماسی - آرشیو

این بار به نام هاشمی رفسنجانی علیه حسن روحانی
نگاهی به مستند نیمه بلند "لاتاری در بیروت"

این بار به نام هاشمی رفسنجانی علیه حسن روحانی

مستند "لاتاری در بیروت" نیز مانند آثاری چون "پرزیدنت؛ آکتور سینما" که به نام میخائیل گورباچف علیه حسن روحانی، نقدها و حملات خود را سامان داد، این بار به نام اکبر هاشمی رفسنجانی دوباره دولت یازدهم و دوازهم را به خوبی مورد عنایت قرار داده است.

ادامه مطلب