آرشیو اخبار

تنش در روابط ایران و مصر در دو سطح متفاوت

على موسوى خلخالى:‌ با وجود اين که جنجال بر سر فيلم اعدام فرعون در مطبوعات مصر همچنان ادامه دارد، اما ظاهرا رویه وزارت امور خارجه مصر رویه‌ای ملایمتر است و با تقاضای ایران برای تاسیس شعبه‌ای از الازهر در تهران متعادلتر هم شده است.

ادامه مطلب