مطالب مرتبط با کلید واژه

بحرین


دیکتاتوری بحرین و تابعیت شیخ عیسی قاسم
سلب تابعیتی که با هر دیدگاهی خلاف قانون است

دیکتاتوری بحرین و تابعیت شیخ عیسی قاسم

امیر مقامی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر می رسد مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است.

ادامه مطلب