مطالب مرتبط با کلید واژه

جان مک کین


جان مک کین و جوادکریمی قدوسی
تندروی بهانه ای برای پوشش کاستی هاست

جان مک کین و جوادکریمی قدوسی

حسین ملائک در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: هیچ یک از سئوالهای ایشان از وزیر امور خارجه نه به ارتقای فهم مردم از سیاست خارجی کمک کرده است، نه باعث شده گرهی از سیاست خارجی باز شود و در نهایت نیز به دلیل بی محتوایی خود مجلس نیز به آن توجه جدی نکرده است. در واقع این گونه سئوالات باعث شده که کمی و کاستی های عملی و جدی وزارت امور خارجه از دید پنهان و به نوعی وزیر امور خارجه در مواجهه با سئوالات مهم واکسینه شود.      

ادامه مطلب