مطالب مرتبط با کلید واژه

جنگ سرد در خاورميانه


سایه جنگ سرد بر منطقه
منافع ایران با عربستان و روسیه در تضاد است

سایه جنگ سرد بر منطقه

محمد صالح صدقیان می‌نویسد: تحولات نشان از نزدیکی منافع ایران و عربستان نمی‌دهد بلکه بر عکس این گونه به نطر می‌رسد که خط تنش میان آنها دائما در حال افزایش است.

ادامه مطلب
آغاز جنگ سرد منطقه‌ای
روابط ریاض و واشنگتن کمرنگ می‌شود

آغاز جنگ سرد منطقه‌ای

با کاهش نقش آمریکا در خاورمیانه، کشورهای عربی برای جنگ سرد در خاورمیانه با یکدیگر متحد شده‌اند. عربستان سعودی مرکز این اتحاد جدید محسوب می‌شود و سعی دارد در مقابله با افزایش قدرت ایران در منطقه، با استفاده از ثروت خود با کشورهایی همچون مصر متحد شود.

ادامه مطلب