گام به گام تا توافق جامع - آرشیو

دو پیامی که حسین فریدون به ژنو برد
ادعای پایگاه خبری اسرائیلی دبکا:

دو پیامی که حسین فریدون به ژنو برد

ایران با پیشنهاد چارچوب زمانی دو مرحله‌ای آمریکایی‌ها، تعیین مهلت 24 ماه مارس برای توافق در مورد اصول توافق و پایان ماه ژوئن برای دستیابی به توافق جامع، مخالف است و بر یک مهلت برای مذاکرات در پایان ماه ژوئن تاکید دارد.

ادامه مطلب