آرشیو اخبار

آیا آمریکا با ایران در حال جنگ است؟

آیا آمریکا با ایران در حال جنگ است؟

از استاکس نت تا ترور دانشمندان هسته ای و اخیرا هم شکار هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی توسط ایران زنجیره ای از توطئه های واشنگتن در قالب جنگ سرد علیه تهران را به تصویر می کشد

ادامه مطلب