آرشیو اخبار

يک روز نفس‌گير براى رئيس‌جمهورى افغانستان

کابل هنوز در کنترل کرزاى است

"شرايط در کابل تحت کنترل است ". اين جمله‌اى‌ست که حامد کرزاى رئيس‌جمهورى افغانستان پس از تحمل يک روز سخت و نفس‌گير بر زبان راند. کابل، پايتخت افغانستان سخت‌ترين روز خود را در هشت سال گذشته پشت سر گذاشت.

ادامه مطلب

امریکا در یمن و بازی سیاسی علی عبدالله صالح

پرسشی که مطرح می شود این است که به گفته مقامات امریکایی القاعده در یمن سال‌ها است که فعالیت دارد و هم دولت یمن و هم امریکایی‌ها تلاش کرده‌اند که در طول این مدت آن را کنترل کنند. پس چه شده که یک شبه مجددا این موضوع مطرح شده و القاعده در یمن به اولویت سیاست‌های امریکا تبدیل شده است؟

ادامه مطلب