مطالب مرتبط با کلید واژه " متحدان ایران در منطقه "


هنری کیسینجر پیشنهادهای شیطانی داده است
ذات تدافعی سیاست های منطقه ای ایران

هنری کیسینجر پیشنهادهای شیطانی داده است

فارغ از آنکه دلیل اش چیست که شخصی که شهرت اش رئالیستی برجسته است حرف های نئومحافظه کاران را طوطی وار تکرار می کند، صحبت از "امپراتوری رادیکال ایران" کاملا بی معنا است و اگر توسط سیاستمداران دنبال شود پیامدهایی خطرناک به دنبال دارد.

ادامه مطلب