مطالب مرتبط با کلید واژه

ملی شدن صنعت نفت


ایالات متحده نقش خود در کودتای ۱۹۵۳ ایران را تکرار می کند
تلاش تجدیدنظرطلبان برای کم اهمیت جلوه دادن توطئه های آمریکایی

ایالات متحده نقش خود در کودتای ۱۹۵۳ ایران را تکرار می کند

دخالت آمریکا در کودتای ۱۹۵۳ در ایران قابل انکار نیست، اما همچنان بر سر میزان این دخالت و اهمیت نقش آمریکا و بریتانیا اختلاف نظر وجود دارد. طبق ادعا و گزارش های اخیر تجدیدنظرطلبان، نقش ایالات متحده در این کودتا چندان هم پررنگ به نظر نمی رسد، اما واقعیت مبتنی بر صدها سند منتشر شده توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷، نقش اساسی این کشور در براندازی محمد مصدق، نخست وزیر منتخب مردمی، را تایید می کند.

ادامه مطلب
چرخه سیاستگذارانِ حقوقدانِ آرمانگرایِ خوش‌خیالِ ایرانی، از محمد مصدق تا حسن روحانی
تجربه تلخ ۷۰ ساله ای که از دیپلماسی موازنه منفی و پرستیژگرایانه داریم

چرخه سیاستگذارانِ حقوقدانِ آرمانگرایِ خوش‌خیالِ ایرانی، از محمد مصدق تا حسن روحانی

اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: باید امیدوار باشیم تا چرخه سیاستگذاری نمایشی و پرستیژگرایانه در ایران به‌خصوص سیاستگذاری خارجی مشابه با دوره محمد مصدق بار دیگر در ایران تکرار نشود و سیاستگذاران کنونی ایران نیز با درس گرفتن از سیاست‌ها و سرانجام دکتر مصدق، از سیاستگذاری نمایشی و سیاست‌های آرمانی دست بکشند و بازی قدرت را در دنیای واقعی و با رویکردی واقع‌گرایانه دنبال کنند.

ادامه مطلب