مطالب مرتبط با کلید واژه

جورج دبلیو بوش


پایانی بر تاریخ بی افتخار
تلاش برای احیا صهیونیسم بین الملل

پایانی بر تاریخ بی افتخار

غفور کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در انتهای قرن بیستم ممارست های بلوک غرب به زعامت ایالات متحده در فروپاشاندن بلوک مقابل به ثمر نشست و تقارن برخواستن روسیه از خاکسترهای سرد شوروی و ظهور اسلام ناب و سرخ این بار مثلث روسیه، اسلام و شیطان ایجاد شد و در نهایت محور شرارت در ابتدای هزاره جدید.

ادامه مطلب
هزینه نهایی سرسام آور جنگ آمریکا در عراق
آمار دروغ نمی گوید

هزینه نهایی سرسام آور جنگ آمریکا در عراق

با در نظر گرفتن همه گزارش ها، هزینه نهایی جنگ امریکا در عراق، حدود ۲ هزار میلیارد  دلار بوده است. اما حتی با خروج نیروهای امریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، هزینه های مربوط به جنگ، ادامه یافت.

ادامه مطلب
برای دولت رئیسی مذاکره با کدام کشورها باید اولویت باشد
طرح جدید دیپلماتیک برای خروج از بن بست سیاست خارجی

برای دولت رئیسی مذاکره با کدام کشورها باید اولویت باشد

وحید کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: از آنجایی که چالش جمهوری اسلامی با ۳ کشور انگلیس و امریکا و فرانسه است، مناسبت دارد تمرکز هر گونه اقدام دیپلماتیک برای رفع موانع را به این ۳ کشور معطوف کنیم.

ادامه مطلب