مطالب مرتبط با کلید واژه

تعهدات عام الشمول دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی


تغییرات اقلیمی و پیگیری های حقوقی در مجامع جهانی
صلاحیت دادگاه بین‌المللی حقوق دریا در رویه‌های مشورتی جدید خود در مورد تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی و پیگیری های حقوقی در مجامع جهانی

زهرا وطنی و معصومه زمانیان در یادداشت مشترکی برای دیپلماسی ایرانی می نویسند: صریح بودن نسبی فرآیند درخواست نظر مشورتی از ITLOS نباید هیچ گونه چالش قانونی را که ممکن است پس از آن به وجود آید، پنهان کند. در این پرتو، ما جنبه های کلیدی چارچوب بندی این سوالات را در نظر می گیریم و دلایلی را که ممکن است برخی از طرفهای متعاهد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) استدلال کنند که دیوان باید از اظهار نظر در روند رسیدگی COSIS خودداری کند را بررسی می کنیم.

ادامه مطلب