مطالب مرتبط با کلید واژه

ابراهیم رییسی


از امنیت مرزی تا نشست بغداد
اهداف اولین سفر نخست وزیر عراق به تهران چیست؟

از امنیت مرزی تا نشست بغداد

روز شنبه (۵آذر) سفیر ایران در عراق در دیدار با السودانی دعوت ابراهیم رییسی برای سفر نخست وزیر عراق به تهران را به وی تقدیم کرد. حال که برای اولین بار محمد شیاع السودانی در مقام نخست وزیر عراق به تهران سفر کند دو موضوع امنیت مرزی و نشست بغداد با هدف احیی روابط تهران – ریاض بر این حضور سایه جئی انداخته است.

ادامه مطلب