مطالب مرتبط با کلید واژه

دموکراسی در کشورهای عربی


کویت در مسیر اقتدارگرایی جدید؟
اتفاقات اخیر به چه معناست

کویت در مسیر اقتدارگرایی جدید؟

کامران کرمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: شیخ مشعل در نطق انحلال پارلمان و خطاب به نمایندگان بر چند کلیدواژه تاکید کرد: دخالت در هسته اختیارات و حقوق اساسی امیر، مداخله در تعیین ولیعهد، فساد گسترده، رفتارهای مغایر با قانون اساسی و تهدید امنیت کشور به اسم دموکراسی. تفسیر این کلیدواژگان می تواند حکایت از مسیر جدید کویت به سمت اقتدارگرایی در منطقه و بویژه در بین دولت های عرب خلیج فارس باشد که از یک دهه گذشته تاکنون هر پنج عضو دیگر شورای همکاری از سلطنت های نسبتا اجماعی به سمت اقتدارگرایی فردی حرکت کرده اند.

ادامه مطلب
برهان غلیون: دولت های عربی شکست خورده اند
در تحلیل وضعیت دموکراسی در جهان عرب بعد از بهار عربی

برهان غلیون: دولت های عربی شکست خورده اند

برهان غلیون می نویسد: در حقیقت دولت در کشورهای ما شکست خورده است زیرا به جای اینکه گروه های موجود در کشور و تعصب گرایی های خاص را در چارچوب قانونی و سیاسی پویا به منظور حل تناقضات موجود در منافع طرف های درگیر  وارد کند، دولت خود در این جایگاه قرار گرفته است و به ایفای نقش این گروه ها می پردازد و تبدیل به مجموعه ای می شود که با اتکا به توان تسلیحاتی و قدرت به کارگیری خشونت قادر است دشمن را نابود کند.

ادامه مطلب