مطالب مرتبط با کلید واژه

اقدام اروپا برای مقابله با ترامپ


هنوز فرصت نجات برجام وجود دارد
دوره جدیدی از بلاتکلیفی هسته ای

هنوز فرصت نجات برجام وجود دارد

تصمیم ترامپ می تواند تاثیرات مخربی بر اقدامات جهانی برای منع گسترش سلاح های اتمی داشته باشد که در حال حاضر هم با احتمال عقبگرد روبه رو است.

ادامه مطلب