مطالب مرتبط با کلید واژه

محاکمه ترامپ


افول امریکا نتیجه گیری جهان سومی نیست
عدالت، سیرک و آینده قدرت

افول امریکا نتیجه گیری جهان سومی نیست

داستان این بایدن و ترامپ با تمام تناقض‌هایش به ما این مسئله را القا می‌کند که پیش روی ما یک امپراطوری در حال محو شدن قرار دارد. این یک نتیجه گیری از سوی نویسندگان یا متفکران جهان سوم نیست بلکه در داخل آمریکا متداول شده است و روزنامه نگارانی مانند سیمور هرش که شهرتشان را از نوشته‌های تحقیقی خود بدست آورده‌اند چنین نظری دارند.

ادامه مطلب
دست ترامپ در دادگاه رو خواهد شد
ترامپ می خواهد تاریخ را پاک کند

دست ترامپ در دادگاه رو خواهد شد

ترامپ دیگر دروغ گویی و انکار را کنار گذاشته است. او اکنون تصمیم گرفته است که می تواند تاریخ را پاک کند. من فکر می کنم ما خواهیم دید که عاقبت این همه دروغ گویی و انکار و صحنه سازی چه خواهد بود .

ادامه مطلب