مطالب مرتبط با کلید واژه

آینده امنیت جهانی


پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی
وقتی کنشگران امنیت بین‌المللی متکثر می شوند

پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی

سید محمدکاظم سجادپور در یادداشتی می نویسد: در دوران پساجنگ که سه دهه گذشته را در بر می‌گیرد، ناظران و دست‌اندرکاران روابط بین‌المللی شاهد پدیده‌ای به غایت مهم در خور توجه در امور مفهومی و عملیاتی مربوط به شورای امنیت هستند و آن رنگارنگی در پهنای امنیت بین‌المللی است. پدیده رنگارنگی در امنیت بین‌المللی به چه معناست و چگونه می‌توان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟

ادامه مطلب
 بهتر است دموکراسی ها کمی احساس خطر کنند
آیا آمریکای ترامپ، امن ترین کشور دنیا است؟

بهتر است دموکراسی ها کمی احساس خطر کنند

استفان والت می نویسد :روند فرسایش به آهستگی رخ می دهد و به گونه ای نیست که موجب برانگیختگی بحرانی اساسی شود تا مردم بیشتر در قبال آن احساس مسئولیت کنند. این شرایط مانند آن اصلاح قورباغه و قابلمه ی آب جوش است

ادامه مطلب