مطالب مرتبط با کلید واژه

دکترین هسته آمریکا


 جهان در آستانه جنگ هسته ای؟
ترامپ باعث زوال نظم بین المللی شده است

جهان در آستانه جنگ هسته ای؟

نزدیک شدن به آستانه جنگ هسته ای، خطر فاجعه جهانی را افزایش می دهد، خطری که دانشمندان اتمی اینک در بالاترین حد خود از سال 1953 قرار داده اند.

ادامه مطلب