مطالب مرتبط با کلید واژه

بحرین


جامعه جهانی باید از شیعیان حمایت کنند
لزوم جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز عربستان در منطقه

جامعه جهانی باید از شیعیان حمایت کنند

شیرین هانتر می‌نویسد: شیعیان عربستانی و بحرینی نیازی ندارند که ایران وضعیت فاجعه‌بارشان را در کشورهای متبوعشان و رفتار تحقیرآمیز رهبرانشان با آنان را یادآوری کند.

ادامه مطلب
اعتراض ها رادیکال تر می شود
فرارسیدن زمان اقدامات جدی

اعتراض ها رادیکال تر می شود

واشنگتن مجددا باید تحریم فروش اسلحه به بحرین را تحمیل کند. انگلیس نیز باید از همین الگو تبعیت کند. صرف اظهار نگرانی قانع کننده نیست. زمان اقدامات جدی تر فرا رسیده است.

ادامه مطلب
بحرین مستقل عمل نمی کند
هماهنگی منامه با کشورهای منطقه

بحرین مستقل عمل نمی کند

حسین ربیعی استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی بیان می کند: اقدام بحرین صرفا تحت تاثیر عربستان نبوده و باید اقدام بحرین را در معادلات ژئوپولتیک منطقه سنجید.

ادامه مطلب