مطالب مرتبط با کلید واژه

ترامپ پوپولیسم


تبدیل بهترین دوران به بدترین دوران
ترامپ جهان را به قرن هجدهم برده است

تبدیل بهترین دوران به بدترین دوران

رویکرد ترامپ که آمریکا در اولویت است، باعث کم شدن همکاری جهانی شده است. ملی گرایی که یکی از بقایای مضر انقلاب های اجتماعی اواخر قرن هجدهم است، به مدد ظهور بومی پرستان و بیگانه ستیزان، جانی دوباره گرفته است.

ادامه مطلب
ترامپ بر نظریات مورخان خط بطلان می کشد؟
تاریخ نویسان عقیده دارند پوپولیسم چیز خوبی است

ترامپ بر نظریات مورخان خط بطلان می کشد؟

مورخان به طور کلی پوپولیسم را به عنوان یک جنبش مردمی و خیابانی می بینند که برخلاف جهت روند جامعه می جنگند تا بتوانند بسیاری از بی عدالتی های اقتصادی مربوط به عصر طلایی را تصحیح کنند.

ادامه مطلب