مطالب مرتبط با کلید واژه

مکس دیوانه


دهن‌کجی‌های سیاسی یک فیلم
موضع‌گیری علیه استبداد شرقی

دهن‌کجی‌های سیاسی یک فیلم

بشیر اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه‌ آزاد: «مکس دیوانه: جاده وحشت» از نقطه نظر نقد سیاسی، حاوی نشانه ها و مفاهیم آشکار و مستتر قابل توجهی در روایت، شخصیت پردازی ها و برخی رخداد های خاص است. فیلم به گونه ای بی سابقه نسبت به نسخه های گذشته اش، می کوشد تا به تعبیر خود علیه استبداد و خودکامگی حکومت های توتالیتر در شرق و به ویژه جهان اسلام، موضع گیری کند.

ادامه مطلب