مطالب مرتبط با کلید واژه

سید جواد طباطبایی


ایران همین نزدیکیست
به یاد زنده یاد دکتر جواد طباطبایی

ایران همین نزدیکیست

سعید ابواسحقی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: محور اندیشه ی این استاد و پژوهنده ی علوم سیاسی مفهوم ایرانشهری  و زوال و برآمدن اندیشه در ایران بود و نمود یک تمدن را در نسبت وثیق با کیفیت و محورهای اندیشگی آن می شمرد. بر سر مفهوم ایران و شمول و وجوب آن در اندیشه  و زبان طباطبایی گفت و شنود های بسیار و دشوار شکل گرفت و هر کس از نگاه و رواقی به آن آمیخت یابا آن درآویخت.

ادامه مطلب
درباره دلال دیدار بانوان جاه طلب با مکرون
طاعونی که باید از آن فرار کرد

درباره دلال دیدار بانوان جاه طلب با مکرون

سید جواد طباطبایی در یادداشتی می نویسد: لوی مردی هزار چهره است، اگرچه در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و، به نوشتۀ یکی از روشنفکران فرانسوی، ذکر خیر او «مایۀ انبساط خاطر در محافل» دوستان است! این لوی برای ما اهمیتی ندارد، اما بسیاری از ایرانیان – مانند این بانوان هموطن – که از فرط جاه‌طلبی در سیاست با بلاهت پهلو می‌زنند نمی‌دانند که آدم مجانی با مکرون – و پیشتر با پُمپئو و بسیاران دیگر – دست نمی‌دهد و عکس نمی‌گیرد. من می‌دانم که جاه‌طلبی برخی از این بانوان مانند طاعون است که – به تعبیر زیبای یک رجل سیاسی ایتالیایی – تنها می‌توان از آن فرار کرد.

ادامه مطلب
چرا جواد طباطبایی بر میرسلیم تاخت؟
جدال تاریخ با ایدئولوژی

چرا جواد طباطبایی بر میرسلیم تاخت؟

محمد مهدی بندرچی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ایدئولوژی یا فلسفه می تواند مبنای تئوری باشد اما به قول طباطبایی باید جای سفت بنا شود. این هشدار به خود دکتر جواد طباطبایی نیز قابل تسری است.

ادامه مطلب