مطالب مرتبط با کلید واژه

رولا غنی


رولا غنی؛ بانوی اول نه چندان معمولی افغانستان
او می‌تواند وضعیت زنان افغان را بهبود ببخشد؟

رولا غنی؛ بانوی اول نه چندان معمولی افغانستان

او را اغلب با «ثریا ترزی» (ملکه ثریا) همسر امان الله خان پادشاه افغانستان بعد از ۱۹۱۹ مقایسه می‌کنند.اما بنظر نمی‌رسد رولا غنی برنامه جدی برای زیر و رو کردن ارزش‌های جامعه افغانستان داشته باشد.

ادامه مطلب