مطالب مرتبط با کلید واژه " ميزگرد نگاهي به انتخابات مصر، پيامدهاي داخلي و منطقه‌اي "


بازگشت مصر از نیمه راه دموکراسی
غلامعلی خوشرو در نشست "نگاهی به انتخابات مصر، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای"

بازگشت مصر از نیمه راه دموکراسی

تحلیل گر ارشد امور بین المللی و معاون اسبق وزارت امور خارجه بر این باور است که انتخابات اخیر مصر در بستر دیکتاتوری و سرکوب برگزار شده است و نمی‌توان آن را دموکراتیک و آزاد دانست.

ادامه مطلب