مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتدال گرا "


اعتدال گرایی، حلقه مفقوده  سیاست خارجی در سال های گذشته
ویژگی های توهم و تخیلاتی هزینه های گزافی را به کشور تحمیل کرد

اعتدال گرایی، حلقه مفقوده سیاست خارجی در سال های گذشته

دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل آسیای میانه و قفقاز بر این باور است که ما با فهرست بلند بالایی از فرصت های از دست رفته در مناطق شمالی و شمال شرقی و حتی در مناطق شمال غربی مواجه هستیم.

ادامه مطلب
محور حرکت ما دیپلماسی اعتدالگرایی است
از مذاکرات ژنو تا ارتقای سطح روابط با اروپا

محور حرکت ما دیپلماسی اعتدالگرایی است

مجید تخت روانچی بر این باور است که فرهنگ اعتدال را باید در عرصه ترویج داد، چون خشم و خشونت راه به جایی نخواهد داشت تا کسانی که از طریق حرکت افراطی و از طریق ترویج جنگ طلبی منافعشان را دنبال می کنند مبارزه کنیم.

ادامه مطلب