مطالب مرتبط با کلید واژه

پیروز غفرانی


ضرورت آمادگی برای دنیای آینده
تعامل با پیچیدگی، کلافگی یا تحمل

ضرورت آمادگی برای دنیای آینده

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: پیشران های تغییر هر یک در جای خود به نوعی به صورت منفرد و یا به صورت ترکیبی و دست جمعی، در حال شکل دهی روندهایی هستند که تحلیل وضعیت و پیش بینی آینده را دشوار و بلکه غیرممکن ساخته است. مشکل اینجاست که برآوردها نشان می دهد که  این شرایط و اوضاع هر روزه سخت تر و پیچیده تر خواهد شد و برنامه ریزی حاکمیت ها و مدیران را برای شکل دهی آینده ای که باید در فضایی پرابهام صورت پذیرد، دشوارتر خواهد ساخت.

ادامه مطلب
برداشت غلط از دینامیک بحران خاورمیانه
واقعیت هایی از مناقشه فلسطین و اسرائیل

برداشت غلط از دینامیک بحران خاورمیانه

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: یکی از مسائلی که در چند دهه اخیر و به ویژه بعد از جنگ اعراب و اسرائیل شدیدا مورد توجه جوامع غربی و خاصه آمریکا قرار گرفته، تلاش برای حل بحران فلسطین از طریق آشتی دادن رژیم اسرائیل با کشورهای عربی بوده است. در این عرصه طی سال های بعد از جنگ اعراب و اسرائیل ، دولت های مختلف آمریکا در تلاش برای حمایت از موجودیت اسرائیل، با کمک های تسلیحاتی ولجستیکی و تقویت بنیه دفاعی اسرائیل از یکسو و وعده های مختلف و کمک های مالی مشروط به کشورهای عرب از سویی دیگر و نیز تحت فشار قرار دادن هر کشوری که از ملت فلسطین حمایت می کرد، در تلاش بوده اند تا این بحران را مدیریت و مهار کنند. این مقاله با نگاهی سیستمی به دینامیک بحران فلسطین و اسرائیل، نشان می دهد که راه کار حل و فصل این بحران تنها از درون فلسطین دست یافتنی است و خارجی دیدن عوامل و پیشران های بحران فلسطین تنها اشتباهی ادراکی از صورت مسئله و یا آدرس دهی غلط دوایر و نهادهای ذینفع بوده است. 

ادامه مطلب
روابط بین الملل و شکل گیری بحران ها در مناسبات با همسایگان
مذاکرات اصولی راهکار توسعه مناسبات منطقه ای، نگرش دینامیک به عرصه

روابط بین الملل و شکل گیری بحران ها در مناسبات با همسایگان

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: همه دنیا از فشارهای نظم آنگلوساکسونی برای تحمیل ایدئولوژی و سبک نگرش و رفتاری آن بر ملت ها به تنگ آمده اند. اما چون شناخت شان از یکدیگر کم است و تصویر ساخته شده از دیگر ملت ها را از دریچه نگاه امپراطوری های رسانه ای نظام سلطه می بینند، نسبت به نیات یکدیگر تردید دارند و طبق خصلت همه انسان ها در مقابل ابهامات ، حاضر به ریسک نیستند. مذاکرات اصولی باید با هدف رفع این ابهامات با همه کشورهای همسایه و قدرت های نوظهور شکل گیرد. مذاکراتی مبتنی بر منافع مشترک و روش های خلق ارزش در همکاری ها.

ادامه مطلب
لزوم بازتعریف راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی قدرتمند در نظم نوین جهانی
پی ریزی راهبرد دستیابی به نظم مطلوب

لزوم بازتعریف راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی قدرتمند در نظم نوین جهانی

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: راهبردهای جمهوری اسلامی برای حضور قدرتمند در شکل دهی آینده و ایفای نقش به عنوان پیشران و متغیر مهم و مستقل در شکل دهی نظم جهانی آینده نیز نیازمند قالب دهی و بازتعریف خود در داخل و خارج در قالبی اکوسیستمی و بهره گیری علمی از رویکردها و ابزارهای نوین است. این مقاله در قالب آینده نگاری راهبردی و با نگاهی سیستمی، سعی دارد الزامات بازتعریف این راهبردها را تبیین کند. 

ادامه مطلب
نیاز کشور به یکپارچه سازی نهادها و وارد ساختن مفاهیم نوین به دیپلماسی عمومی
جنگ شناختی: ابعاد و راهکارها

نیاز کشور به یکپارچه سازی نهادها و وارد ساختن مفاهیم نوین به دیپلماسی عمومی

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: کشورمان نیازمند وارد ساختن مفاهیم نوین جنگ افزارهای شناختی به حوزه های راهبردی و عملیاتی در بخش های دفاعی و دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی کشورمان مانند بقیه کشورهای مستقل هم اکنون بیش از هر زمانی نیاز به اندیشکده هایی دارد که با تحلیل گفتمان های برساخته نظام های هژمون، سیاست ها و اهداف تک تک راهبردهای آنها را شناسایی کرده و برای هر یک، نسخه ایمن ساز ( واکسیناسیون ذهنی ) تجویز کنند. 

ادامه مطلب
دیپلماسی و شگردهای رسانه ای برای همراه سازی مخاطبان
نقش موثری که رسانه ها در سیاست خارجی دارند

دیپلماسی و شگردهای رسانه ای برای همراه سازی مخاطبان

پیروز غفرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دنیای رسانه هم اکنون دنیای روایت پردازی است که کفه ترازو بشدت در یک طرف سنگینی می کند. بدیهی است که حاکم ساختن یک روایت از تحولی سیاسی، اقتصادی یا ... در عرصه بین الملل، دست سیاستمداران را در تعاملات و مناسبات دیپلماتیک و مذاکرات احتمالی برای دستیابی به توافق بازتر خواهد ساخت. از این روست که در عرصه روابط بین الملل، نقش رسانه ها در پیشبرد دیپلماسی کشورها و پیوند دیپلماسی با رسانه به مراتب بیشتر از پیش شده است.

ادامه مطلب
همنوایی با کنسرت جهانی

همنوایی با کنسرت جهانی

پیروز غفرانی،رئیس اسبق اداره اول آسیای غربی وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل استراتژیک در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که عنصر اصلی که می بایست به نظام ارزشی و تابع رفتاری کلیه کشورها و نظام های سیاسی اضافه شود همانا عزم جدی و تلاش رهبران آنها برای نیل به همنوایی با کنسرت جهانی است .

ادامه مطلب