مطالب مرتبط با کلید واژه

تشکیل دو کشور مستقل


هدیه بی سابقه اعراب به تلاویو
سران عرب به جای فلسطینی ها مذاکره کردند

هدیه بی سابقه اعراب به تلاویو

به این ترتیب اسرائیل می‌تواند در برابر زمین‌هایی که از فلسطینی‌ها غصب کرده و به اشغال خود در آورده و در آنها به ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین پرداخته زمین‌های دیگری به فلسطینی‌ها بدهد.

ادامه مطلب