مطالب مرتبط با کلید واژه " لیست تحریم "


قانون‌ها برای تحریم ایران تغییر می‌کنند
قربانی شدن عدالت در اروپا

قانون‌ها برای تحریم ایران تغییر می‌کنند

تحریم های علیه ایران به خصوص تحریم های نفتی انگیزه سیاسی دارند و شورای اروپا بدون توجه به قضاوت های صورت گرفته در صورتی که این تحریم های در سیاست تقابلی آن با ایران بگنجد راه های دیگری را برای تحریم این اشخاص و نهادهای ایرانی پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب